"On kişi bir amfide arka arkaya oturtulup öndeki dokuzunun başına siyah veya beyaz renkli şapkalar takılıyor. (Kaçı beyaz kaçı siyah belli değil, dokuza sıfır da olabilir, dörde beş de...) En arkadaki öndekilerin hepsinin başındaki şapkaları görüyor. Herhangi bir kişi kendi şapkasını ve arkadakilerin şapkalarını görmüyor ama öndekileri görüyor. En öndeki hiçbir şey görmüyor. En arkadakinden başlayarak hepsi yalnız "siyah" ya da "beyaz" diyecek ve öndeki dokuz kişinin söylediği kelime başlarındaki şapkanın rengi olacak. Herkes tüm söylenen kelimeleri duyuyor."
Bu on kişi, yapılacak bu sınavı bilerek hilesiz bir plan yapıyor ve her zaman, herkes başındaki şapkanın rengini biliyor. Nasıl? [Zorluk: 10]

 

ipucu: "Herkes önündeki kişinin başındaki şapkanın rengini söyler" cevabı yanlış. Herkes başındaki şapkanın rengini söylemek zorunda. Önündeki ile kendisininki farklı olsa yine kendi başındakini söylemesi gerektiği için öndekinin rengini söyleyemez.

 


Sorulara geri dön