1. Yürüyen Merdiven
  (Bu soruyu çözebilen, YGS-LYS sorularının %95'ini
   çözebilecek kapasiteye sahiptir.)


  30'ar basamaklı iki eş yürüyen merdiven,
  sabit ve eşit hızlarla yukarı doğru hareket ediyor.
  Birinin en altından Ramazan, diğerinden Onur
  aynı anda yukarı çıkmaya başlıyorlar.
  Her adımda bir basamak çıkıyorlar.
  Ramazan yukarı varıncaya kadar 10, 
  Onur 12 adım atmıştır.

  Ramazan, en üste 60 saniyede ulaşırsa
  Onur ne kadar  sürede ulaşır?

  [Zorluk: 7]


  [ipucu]     [
  Çözüm]
 2. Mirza (Monty Hall Problemi)

  Mirza bir yarışmaya katılıyor.
  Birinde 1 TL, birinde 1.000 TL,
  birinde de 1.000.000 TL olan üç kutu var.

  Yarışmanın kuralına göre:
  Mirza özgürce herhangi bir kutuyu seçecek ve
  geri kalan iki kutudan içinde daha az ödül olanı,
  sunucu çıkaracak;
  sonra yarışmacı ister kendi seçtiği kutuyu
  isterse de diğerini seçecek.

  Mirza sarı kutuyu seçiyor ve geriye
  mavi ve kırmızı kutular kalıyor.
  Sunucu kırmızı kutuyu çıkarıyor.
  Geriye sarı ve mavi renkli iki kutu kalıyor.

  1.000.000 TL'nin sarı kutuda olma ihtimali nedir?

  [Zorluk: 8]


  [ipucu]     [Çözüm]

 3. İpek ile Sait

  İpek ile Sait saat 08:00 - 09:00 arası belli bir yerde buluşacaklardır. Bu aralıkta herhangi bir anda gelen kişi,
  5 dakika bekleyecek ve gidecek.
  (Mesela 08:43'te gelen 08:48'de gidecek,
  08:57'de gelen 09:00'da gidecek.)

  Buluşma ihtimalleri nedir?

  [Zorluk: 9]


  [ipucu]     [
  Çözüm]
 4. Traktör

  Arka tekerleğinin yarıçapı ön tekerleğinin yarıçapının
  iki katı olan bir traktör, 40 km/s hızla yol alırken,
  tekerleklerin hızlarının oranı ne olur?

  [Zorluk: 3]


  [
  ipucu]     [Çözüm]
 5. 1 kg Şeker

  Elimizde; bir kolu daha uzun bir terazi, 
  1 kg'lık bir ağırlık ve yeterli miktarda şeker var. 
  Terazinin kollarının uzunluklarının oranı bilinmiyor
  ve kefeler, boşken dengede değiller.
  Başka hiçbir alet kullanmadan tam 1 kg şeker nasıl tartılır?

  [Zorluk: 8]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
   
 6. Şapkalı 10 kişi

  "On kişi bir amfide arka arkaya oturtulup öndeki dokuzunun başına siyah veya beyaz renkli şapkalar takılıyor. (Kaçı beyaz kaçı siyah belli değil, dokuza sıfır da olabilir, dörde beş de...) 
  En arkadaki öndekilerin hepsinin başındaki şapkaları görüyor. Herhangi bir kişi kendi şapkasını ve arkadakilerin şapkalarını görmüyor ama öndekileri görüyor.
  En öndeki hiçbir şey görmüyor. 

  En arkadakinden başlayarak hepsi
  yalnız "siyah" ya da "beyaz" diyecek ve
  öndeki dokuz kişinin söylediği kelime başlarındaki şapkanın rengi olacak. Herkes tüm söylenen kelimeleri duyuyor."
   
  Bu on kişi, yapılacak bu sınavı bilerek hilesiz bir plan yapıyor
  ve herkes başındaki şapkanın rengini biliyor. Nasıl?

  [Zorluk: 10]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]

   
 7. Kazan

  Dünyanın etrafında bir tur atan Murat'ın
  kafası mı çok yol alır, ayaklarından biri mi?
  (Deniz ve okyanus tabanlarından da yürüyerek geçiyor)

  [Zorluk: 6]

  [ipucu]     [Çözüm]
 8. Rahipler

  Bir manastırda yüz rahip ve bunların başında da Piskopos Mayer var.
  Bir gün rahipler uyurken Piskopos Mayer, 
  rahiplerden kırkının kel kafasına kırmızı bir nokta koymuş.

  Sabah hepsini toplamış, 
  "Gördüğünüz gibi bazılarınızın kafasında kırmızı nokta var. Şimdi ben bu gonga bir kere vuracağım. Gonktan sonra kendi başında nokta olduğundan emin olanlar elini kaldırsın.
  Sonra bir daha vurduğumda yine emin olanlar kaldırsın. 
  Böylece gonga toplam yüz kere vurulacak." demiş.

  Rahiplerin hepsi çok zeki ve hiçbiri hata yapmıyor.
   
  Buna göre,
  İlk gonkta kaç kişi elini kaldırır?
  İkinci gonkta kaç kişi elini kaldırır?
  Üçüncü gonkta kaç kişi elini kaldırır?
  ...
  ...
  Yüzüncü gonkta kaç kişi elini kaldırır?

  [Zorluk: 9]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 9. Bilek Güreşi

  Bir bilek güreşi turnuvasına on milyar kişi katılıyor.
  Kişiler rastgele eşleşiyor. 
  Hiç berabere kalan maç olmadığına göre
  birincinin belirlenmesi için en az kaç karşılaşma yapılmalıdır?

  [Zorluk: 6]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 10. Cennet - Cehennem

  İki yoldan biri Cennet'e, diğeri Cehennem'e gidiyor ve her yolun başında bir bekçi var. Birinin her söylediği yalan (Kazib), diğerinin her söylediği doğru (Sadık). Hangisinin hangi yolun başında durduğunu bilmiyoruz ama onlar biliyor. Sadık, Kazib'in yalancı olduğunu; Kazib de Sadık'ın hep doğru söylediğini biliyor. Biz bunları tanımıyoruz.

  Yalnızca birine, sadece bir soru sorarak
  Cennet'i bulana müjdeler olsun.

  [Zorluk: 10]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 11. Yalancılar Adası

  Bir adada yüz kişi var. Yalancılar hep yalan,
  diğerleri hep doğru söylüyor.

  Birinci kişi     : "Bu adada bir yalancı var" diyor.
  İkinci kişi      : "Bu adada iki yalancı var" diyor.
  Üçüncü kişi   : "Bu adada üç yalancı var" diyor.
  ...
  ...
  Yüzüncü kişi : "Bu adada yüz yalancı var" diyor.

  Bu adada kaç yalancı vardır? Kimler?

  [Zorluk: 6]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 12. Mali

  Mali adlı mahkum asılacaktır.
  Padişah son bir şans daha verir ve vezirine der ki:
  "Bir kâğıda 'ölüm', diğerine 'yaşam' yaz,
  'ölüm'ü çekmezse salıverin."

  Ama vezir Mali'nin düşmanıdır
  ve iki kâğıda da "ölüm" yazar.

  Mali nasıl kurtulabilir?

  [Zorluk: 7]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 13. Fonksiyon

  Kral mahkum Veysel'e der ki: "Yalan söylersen asılarak, doğru söylersen baltayla öleceksin"

  Veysel öyle bir şey der ki kurtulur?

  [Zorluk: 8]

  [ipucu    [Çözüm]
 14. Karanlık Gece

  Bir hapishanede yüz hücre var. Hücre kapılarının kilitlerini anahtarla bir kez çevirince açılıyor, bir kere daha çevirince tekrar kapanıyor. Baş gardiyan Kemal, yüz gardiyana bu kapıların anahtarlarından birer tane dağıtıyor. Başlangıçta tüm kapılar kapalıdır.

  Birinci gardiyan tüm kapıların kilitlerini birer kez çeviriyor.

  İkinci gardiyan; ikinci, dördüncü... yüzüncü,
  yani sadece ikinin katları olan kapıların kilitlerini birer kez çeviriyor.
  Üçüncü gardiyan; üçün katlarını...
  Dördüncü gardiyan, dördün katlarını...
  ...
  ...
  Yüzüncü gardiyan da sadece yüzüncü kapının kilidini bir kez çeviriyor.

  Hangi kapılar açık kalır?

  [Zorluk: 8]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 15. Üç Lamba

  Bir odada üç ampul, odanın dışında da üç düğme var.
  Bu düğmelerden hangisi hangi ampulün bilmiyoruz.
  Odaya sadece lambaların hepsi sönükken girebiliyoruz.
  Dışarıdan içeriyi hiçbir şekilde göremiyoruz.
  Kabloları da kontrol edemiyoruz.

  Hangi düğme hangi ampulün, nasıl buluruz?

  [Zorluk: 6]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 16. Ekvator

  Dünya büyüklüğünde metal bir kürenin ekvatoruna, ekvatorla aynı uzunlukta bir ip doluyoruz. Sonra bu ipin ucuna bir metre daha ip ekleyip, ipin her noktasının, dünyanın merkezine olan uzaklığı aynı olacak şekilde ipi geriyoruz. Yer ile ip arasında kalan boşluk bir cm'den küçük müdür büyük müdür?

  [Zorluk: 7]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]

 17. En Kısa Yol

  Dünya üzerinde bulunan A noktasından B noktasına en kısa yol,

  a) Eğer bu noktalar aynı paralel üzerinde ise
       en kısa yol da paralel üzerinde midir? [Zorluk: 4]

  b) Aynı paralel üzerinde değillerse nasıl çizilir? [Zorluk: 9]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 18. Mişcan

  Emrah; A noktasından tam güneye 90 km,
  sonra tam doğuya 90 km,
  sonra da tam kuzeye 90 km gidince
  tekrar A noktasına geliyor. 

  Emrah nerededir?

  [Zorluk: 6]

  [ipucu]     [Çözüm]
 19. ÇiLeEK

  ÇiLeEK ile Kırlangıç yağmurlu bir havada oyun oynuyorlarmış. Silindir şeklinde birer bardak almışlar. 
  ÇiLeEK'in bardağı kısa ve dar,
  Kırlangıç'ın bardağı uzun ve genişmiş.
  ÇiLeEK'in bardağının boyu h, taban alanı A;
  Kırlangıç'ın bardağının boyu 2h, taban alanı 4A ise;

  a) Kimin bardağı önce dolar? [Zorluk: 7]

  b) ÇiLeEK'in bardağı 20 saniyede dolarsa
       Kırlangıç'ın bardağı kaç saniyede dolar?
       [Zorluk: 8] 

  [ipucu]     [Çözüm]
 20. Sinek

  Bir sinek, 50 km/s süratle giden, 100 m uzunluğunda bir trenin üzerinde bir ileri bir geri gitmektedir. Sineğin sürati 100 km/s olduğuna göre, tren 500 metre gidene kadar sinek ne kadar yol alır? (Konum değişimi değil, alınan yol soruluyor.)

  [Zorluk: 2]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 21. Bakteri

  Bir bakteri bir saniyede ikiye bölünerek
  hacmini de iki katına çıkarıyor.
  Bu bakteri, bir bardağın tamamını 60 saniyede doldurursa
  yarısını kaç saniyede doldurur?

  [Zorluk: 5]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 22. 10 Meyve

  a)
  Elma, armut, ayva ve şeftali olan bir manavdan 10 tane
      meyve kaç farklı şekilde alınabilir? [Zorluk: 9]

  b) a, b, c, d doğal sayı olmak üzere,
       a + b + c + d = 10 ise kaç farklı (a, b, c, d) dörtlüsü vardır? 
       [Zorluk: 9]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 23. Taksi

  Bir takside iki kişi var; biri şoför, diğeri çocuk.
  Çocuk, şoförün oğlu ama şoför, çocuğun babası değil.
  Nasıl oluyor?

  [Zorluk: 3]

  [ipucu]     [Çözüm]
 24. Lost

  "The others don't leave traces." (Mister Eko)

  "What did one snowman say to the other  snowman?"
  (Desmond)

  "Don't tell me what i can't do!" (John Locke)

  "He's not crazy. What about Charlie? Charlie went down to that place so we could all be rescued." (Hurley)

  "Jack, with your permission, I'd like to go with John."
  (Benjamin Linus)

  "You're not going crazy. Crazy people don't know they are going crazy. They think they're getting saner."
  (John Locke)

  "Everything Happens For A Reason" (LOST)

  4, 8, 15, 16, 23, 42, ?

  Soru işareti yerine hangi sayı gelecek?

  [Zorluk: 7]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 25. 10 Kuyumcu

  Büyük kral, kızı Prenses Nehir'e her biri 1 kg olan yüz tane taç yaptırır. 10 kuyumcu çağırtır ve her birine onar taç ve 1 kg altın verir. Her tacı 100 gr altınla süslemelerini ister. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kuyumcular taçları krala göstermek için gelirler. Yardımcısı, kralın kulağına eğilir ve kuyumculardan birinin her taçtan 1 gr altın çaldığını söyler. Kral, her ağırlığı olan büyük bir tartıyla sadece bir tartışta kimin hırsız olduğunu bulur. Nasıl?

  [Zorluk: 8]


  [ipucu]     [Çözüm]
 26. Yangın

  100 km/s hızla sonsuz bir ormanın içinde giden bir trenin arkasından, 120 km/s hızla esen rüzgarla aynı hızda bir yangın gelmektedir. 
  Sonsuz bir çizgi şeklinde gelen ateşten kurtulmak için
  Trenci Müslüm ne yapabilir?

  [Zorluk: 6]

  [ipucu]     [Çözüm
  ]
 27. A-B-C

  A şehrinden B'ye 2,
  B'den C'ye 3 yol vardır.

  Ferhat; yüz yoldan
  geçerek, A'da başlayıp
  A'da bitecek bir yolculuğu kaç farklı şekilde yapabilir?

  [Zorluk: 8]

  [ipucu]     [Çözüm]
 28. Yazı-Tura

  Eylül ile Veli yazı tura oynuyor. 
  İlk farklı atan kazanacak.
  İlk başlayanın kazanma ihtimali nedir? 

  [Zorluk: 8]

  [ipucu]     [Çözüm]
 29. Karıncanın Prizması

  3x4x5 birimküplük dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutu şekildeki gibi bir yüzü yere gelecek şekilde durmaktadır.
  Kutunun tüm yüzleri,
  1x1 birimkarelik alanlara ayrılacak şekilde çiziliyor.

  A noktasında bulunan bir karınca, B noktasına,
  bu çizgiler üzerinden, en kısa yoldan,
  kaç farklı şekilde gidebilir?

  (Kutunun alt yüzü yerde olduğu için karınca alt yüzün
  sadece çevresini kullanabiliyor. En kısa yollardan biri
  şekilde gösterilmiş olup 12 birimdir.)

  [Zorluk: 10]

  [ipucu]     [Çözüm]
 30. Princeton

  10 cm²lik karelere bölünmüş bir alan;
  sadece, düz, uzun bir tahta parçası ve bir kalemle,
  8 cm²lik  karelere nasıl bölünür?

  [Zorluk: 9]

  [ipucu]     [Çözüm]
 31. Eğik Yol

  Şekildeki eğik yolun 
  4h yüksekliğindeki A noktasından ilk hızsız serbest
  bırakılan cisim,
  3h yüksekliğindeki
  D noktasına kadar çıkabiliyor.

  Şekildeki paralel çizgiler arasındaki uzaklıklar
  eşit ve h kadardır.

  Eğik yolun sadece sol kısmı (A-B arası) sürtünmeli
  ve cismin birim yükseklik değişimi için
  sürtünmeden dolayı kaybettiği enerjiler eşit ise
  D noktasından ilk hızsız bırakılan cisim
  B noktasını geçtikten sonra kaç h yüksekliğe çıkabilir?

  [Zorluk: 7]

  [
  ipucu]     [Çözüm]
 32. 3 Kutu Şeker

  Üç kutu var. Kutulardan birinde 50 tane naneli şeker,
  birinde 50 tane sütlü şeker,
  birinde ise 25 tane naneli 25 tane sütlü şeker var.
  Kutulara; "naneli", "sütlü" ve "karışık" yazan
  etiketlerin hepsi yanlış olarak yapıştırılmış.
  Yani "sütlü" yazan kutu sütlü değil, "naneli" yazan kutu
  naneli değil, "karışık" yazan kutu da karışık değil.

  Doğukan, etiketleri kutulara doğru bir şekilde yapıştırmak istiyor. Bunun için kutulardan en az kaç şeker almalıdır?

   [Zorluk: 7]

  [ipucu]     [Çözüm]
 33. Goldbach

  2'den büyük tüm çift sayıların
  iki asal sayının toplamı şeklinde yazılabileceğini ispatlayınız.

  [Zorluk: 100]

  [ipucu]     [Çözüm]
 34. İki Şişe Hap

  Bir hastanın her gün öğle vakti alması gereken iki çeşit hap var. Bu haplar; görünüş, tad, koku... olarak aynı. Sadece şişeleri farklı.

  Bir gün bu hapların hepsi yere dökülüp karışıyor.
  Hasta adam, yine her gün öğle vakti
  her birinden birer tane nasıl alacak?

  [Zorluk: 5]

  [ipucu]     [Çözüm]
 35. 12 Para

  Bir masanın üzerinde altısı tura altısı yazı olan on iki metal para karışık bir halde duruyor. Gözleriniz kapalı olarak bu on iki parayı altışarlı iki gruba ayırmanız isteniyor. İki gruptaki yazı ve tura sayıları eşit olacak. Paraların yazı mı tura mı olduğu elle hissedilmiyor.
  Nasıl yaparsınız?

  [Zorluk: 5]

  [ipucu]     [Çözüm]
  Facebook'ta zekâ sorularını tartış