Nehir
isim, Arapça نهر

1 .  Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, ırmak.
2 .  Çok, bol, fazla.